Premies voor warmtepompen, nu ook voor thuisbatterij!

14/08/2020 - 16:21

Premies voor warmtepompen, niet voor thuisbatterij

Installeer je een warmtepompboiler voor de verwarming van je sanitair water? Of een thuisbatterij?
Dan kan je een premie krijgen vanaf 300€ voor een warmtepomp en tot 1250€ voor een thuisbatterij!

Premiebedragen warmtepompen

Per woning of per wooneenheid kan slechts één keer een premie voor een warmtepomp worden toegekend.
De premie per woning of wooneenheid wordt als volgt berekend:

  • Geothermische warmtepomp: 4 000 euro
  • Water warmtepomp: 1 500 euro
  • Hybride lucht-water warmtepomp: 800 euro
  • Lucht-lucht warmtepomp: 300 euro

en vervolgens begrensd tot 40% van het factuurbedrag inclusief btw.

Als de plaatsing van de warmtepomp het gevolg is van de volledige vervanging van de bestaande elektrische weerstandsverwarming in een woning,
wooneenheid of woongebouw dat al vóór 1 januari 2006 op het elektriciteitsdistributienet werd aan- gesloten met toepassing van het uitsluitend nachttarief of als de warmtepomp werd geplaatst in een woning,
wooneenheid of woongebouw, gelegen in een gebied waar geen aardgasdistributienet aanwezig is op het ogenblik van de uitvoering van de werken, dan wordt de premie per woning of wooneenheid als volgt berekend:

  • Geothermische warmtepomp: 8 000 euro
  • Lucht-water warmtepomp: 3 000 euro
  • Hybride lucht-water warmtepomp:1 600 euro
  • Lucht-lucht warmtepomp: 600 euro
  • en vervolgens begrensd tot 40% van het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, inclusief btw.